Munkavédelmi kockázatértékelés

Ha weboldalunkat böngészi, akkor bizonyára Ön is tisztában van a munkavédelem fontosságával, és komolyan veszi ehhez kapcsolódó kötelezettségeit. Cikkünkben most a munkavédelmi kockázatértékelést járjuk körül.

A munkavédelmi kockázatkezelést érdemes már a vállalkozás működésének kezdetén elvégezni. Ha ez nem történt meg, akkor a minél előbb, annál jobb elvet követve a lehető legrövidebb időn belül célszerű elvégezni. Nemcsak munkatársaink, beosztottjaink védelme, de a jogszabályi előírásnak való megfelelés érdekében se halogassuk. Nézzük, mit is jelent pontosan!

A munkavédelmi kockázatértékelés definíciója

A munkavédelmi kockázatértékelés a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezetnek, a technológiai háttérnek és egyéb irányítási folyamatoknak a vizsgálatát, illetve kiértékelését jelenti.

A rendszer szerkezetének és funkcióinak módszeres vizsgálata, arra irányulva, hogy meghatározzuk a lehetséges veszélyeket, mely a kockázat mértékének felbecsülésében jelent segítséget.

A munkavédelmi kockázatértékelés fontossága

Az értékelés lényege, hogy előre, a még be nem következett veszélyeket azonosítsuk és megszűntessük a munkavállalók védelme érdekében. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni az egyidőben egy személyre vonatkozó összes veszélyforrást számításba kell venni, valamint vizsgálni kell az együttes kockázatnövelő hatásukat.

A munkavédelmi kockázatértékelés folyamata

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény alapján a munkavédelmi kockázatértékelés során a következő történik:

„A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét.”

Lényeges, hogy a Munkavédelmi törvény alapján csak szakképesítéssel rendelkező személy végezheti az kockázatértékelést, mivel szaktevékenységnek számít. A kockázatértékelést minimum 3 évente el kell készíttetni és felül kell vizsgáltatni függetlenül attól, hogy egy vagy többszáz embert foglalkoztat a vállalkozása.

Abban az esetben már 3 évnél korábban szükséges elvégeztetni a kockázatértékelést, ha lényeges változás áll fenn a kockázatok tekintetében. A lényeges változás lehet a munkakörülmények vagy az alkalmazott technológia megváltozása, a veszélyes anyagokkal való munkálatokban beállt változás, a munkaeszközök átalakítása vagy a munkavégzés folyamatának módosulása.

A munkavédelmi kockázatértékelés fajtái

Alapvetően három csoportba sorolhatjuk a kockázatértékelés formáit. Ezek a veszélyes anyaggal vagy keverékkel végzett tevékenység, azaz kémiai; azbesztexpozícióval járó; valamint biológiai tényezők expozícióval járó tevékenység kockázatértékelése.

Mindhárom kockázatértékelés esetében különböző szempontokat kell figyelembe venni. Ezért nagyon fontos, hogy tapasztalt szakember végezze el az értékelést, aki minden szempontra körültekintően figyel, és képes az összefüggések elemzésére.

 

Ha a TSR safety csapatát választja, emiatt nem kell aggódnia, biztos lehet benne, hogy minden lehetséges kockázati tényezőt figyelembe veszünk az értékelés során. Forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink egyikén!