Tűzvédelmi felülvizsgálat, karbantartás

Vállaljuk a következő tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatának, karbantartásának, valamint javításának elvégzését.

 

Tűzoltó készülék felülvizsgálat, karbantartás

Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.

Éves alapkarbantartás:

Az MSZ EN3 szabvány szerint gyártott tűzoltó készülék típusok esetében évente felül kell vizsgálni.

Középkarbantartás:

Az MSZ EN3 szabvány szerint gyártott tűzoltó készülék típusok esetében a középkarbantartást az 5. és a 15. évben kell elvégezni.

Teljes körű karbantartás:

Az OTSZ értelmében az MSZ EN3 szabvány szerint gyártott tűzoltó készülék típusok esetében a teljes körű karbantartást a 10. évben kell elvégezni.

Fali tűzcsap, tűzoltó vízforrások felülvizsgálat, karbantartás

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, valamint a felülvizsgálat elvégzéséről az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezet (felülvizsgáló szervezet) gondoskodik.

A felülvizsgálatot a tűzoltóvízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.   

 

Nyomáspróbák:

Vállaljuk az OTSZ-ben előírt tűzoltó vízforrásokhoz kapcsolódó eszközök nyomáspróbáját:

Állványcsövek B-75 ; C-52

Sugárcsövek C-52 ; D-25

Minden típusú tűzoltó tömlő nyomáspróbája és javítása

Középmagas és magas épületek szárazfelszálló vezetékeinek karbantartása és nyomáspróbája

 

Tűzgátló, füstgátló ajtó ellenőrzése, karbantartása, javítása és beépítése

Vállaljuk a tűzgátló, füstgátló ajtók beépítését, javítását, időszakos karbantartásának elvégzését az ország teljes területén!

A tűzgátló, füstgátló ajtók ellenőrzéséről, az ellenőrzés gyakoriságáról, valamint a tűz és füstgátló szerkezeteken feltüntetendő jelzéseiről a Belügyminiszter a 28/2011 rendeletében rendelkezik.

A tűzgátló nyílászárók ellenőrzésének, karbantartásának, felülvizsgálatának elvégzésének ciklus idejét az 54/2014 (XII.05.) BM rendelet 18. melléklet 14. pontja határozza meg.

Az ajtók felülvizsgálatát, karbantartásának ciklus ideje: 6 hónap

Tűzgátló nyílászáró szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását csak érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.

A sérült, megrongálódott, nem rendeltetésszerűen működő tűzgátló és füstgátló ajtók javítását, vagy ha a meghibásodás javítással nem orvosolható akkor az ajtók cseréjét, az ajtókhoz tartozó automatikus zárószerkezetek javítását.