Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás

Vállaljuk az Ön cégénél is a tűzvédelmi, munkavédelmi oktatások valamint a munkavédelmi képviselő oktatás lebonyolítását.

 

Tűzvédelmi oktatás

Az 1996. évi XXXI. törvény értelmében a „munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.”

Munkavállalói és ügyfelei biztonságának garantálása érdekében elengedhetetlen, hogy a tűzvédelmi ismeretanyag átadásra kerüljön. Az a vállalat, amely erről nem gondoskodik, akár 1 500 000 Ft-os bírsággal is sújtható!

A tűzvédelmi oktatás, tartalmát tekintve elméleti és gyakorlati részből áll, illetve a létesítmény-specifikus tűzvédelmi előírásokra is kiterjed. A tűzvédelmi cégünk által levezetett oktatások számtalan gyakorlati elemet és közérthető példát tartalmaznak, az ismeretanyag akár e-learning formájában is elsajátítható.

Tűzvédelmi oktatásaink során - példának okáért - az alábbi pontokra térünk ki: 

  • a tűz észlelésével és jelzésével kapcsolatos tudnivalók – tűzjelzők, oltóberendezések helye, illetve ezek használatának módja a gyakorlatban
  • a legrövidebb menekülési útvonalak, mások mentése – mikor oltsunk, mikor meneküljünk?
  • munkakör-specifikus tűzvédelmi előírások – munkafolyamatok, alapagyagok tűzveszélyessége stb.
  • tűzmegelőzési vagy tűzvédelmi szabályzat tartalma, illetve megszegésének következményei

A TSR Safety tűzvédelmi szolgáltató, oktatásokon kívül tűzvédelmi szaktanácsadást, tűzriadó gyakorlatok lebonyolítását, személyre szabott tűzvédelmi szabályzatok készítését és az esetleges tűzesetek kivizsgálásában való részvételt is vállalja.

 

Munkavédelmi oktatás

Az 1993. évi XCIII. törvény értelmében a munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalói

  • munkába álláskor
  • munkahely, munkakör vagy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megváltozásakor,
  • új munkaeszköz üzembe helyezésekor vagy egy már meglévő átalakításakor,
  • valamint új technológia bevezetésekor elsajátítsák a biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit.

A munkavédelmi oktatás rendes munkaidőben tartandó, szükség esetén időszakonként ismétlendő. A cégünk által biztosított munkavédelmi képzések minden esetben az adott munkakörre, cégre, intézményre szabottak, gyakorlati példákban bővelkedők.

A TSR Safety munkavédelmi szolgáltató, munkavédelmi oktatásokon kívül, kockázatértékelés és munkavédelmi szabályzat készítését, munkavédelmi szaktanácsadást, illetve a munkabalesetek kivizsgálásában való közreműködést is vállalja.

 

Munkavédelmi képviselő oktatás

A TSR Safety tűz és munkavédelmi szolgáltatások biztosításán kívül munkavédelmi képviselő oktatást is vállal. Lépjen velünk kapcsolatba és kérjen egyedi árajánlatot!